תרגום חוזה מאנגלית לעברית

תרגום חוזה מאנגלית לעברית

לחוזה משפטי יש חשיבות רבה מאד עבור הצדדים המעורבים בחוזה. לעתים לא מעטות, חוזים אלו מכתיבים את כללי ההתקשרות וההתנהגות בין גופים העתידים ללכת דרך ארוכה יחד, וזאת כאשר מדובר בגופים שאין ביניהם התקשרות קודמת. החוזה מהווה את מסגרת ההתקשרות בין הגופים ולפיכך, יש לו משקל עצום בתהליך ההתקשרות. טרם ההתקשרות עם גורם עסקי, ארגוני או כל גורם אחר – חשוב לתת את הדעת לדגשים הבאים.

לא על החוזה לבדו

חוזים בתחומים שונים הינם בעלי הגדרות ייחודיות המבטיחות את התקבלות החוזה והכרה בו מכל הצדדים המעורבים. לפיכך, טרם בחירת מתרגמים מקצועיים לתרגום החוזה הרלוונטי לנו, נבחן את הפרמטרים הבאים:

שפת האם של המתרגם

לשפת האם של המתרגם ולידע שלו בשפות בכלל יש השפעה רבה על איכות התרגום ועל ההצלחה בתרגום עשיר וקולח מצד אחד, ומדויק וקוהרנטי מהצד השני. בעת תרגום החוזה, על המתרגם להיות בקיא ביחידות מידה שונות, בסמלים מוסכמים על דוברי שפת המקור והן בסמלים המקבילים המוסכמים על דוברי שפת היעד, בהשלכות המשתמעות מן הניסוחים הייחודיים לחוזה ובהיסטוריה שהביאה לניסוח כל אחד מהסעיפים בחוזה.

תחום התוכן בו המתרגם בקיא

חוזים בתחומים שונים כוללים ביטויים הייחודיים לתחום התוכן הרלוונטי. באופן זה, חוזים עסקיים הינם בעלי השלכות ארוכות טווח על אופני ההתקשרות בין הגורמים המעורבים בחוזה כך שכל אחד מהצדדים חתום על המחויבויות העסקיות שלו, כאלה שהוא מתחייב בהן על פי דין. טעות, ולו הקטנה ביותר, עלולה להביא את החוזה להיות לא תקף או לפגוע בכל אחד מהצדדים החתומים. המתרגם אם כן, הוא גורם רב חשיבות בהתקשרות בין שני הגופים ויש לו אחריות רבה על תרגום מהימן וקוהרנטי.

ההכשרה המשפטית של המתרגם

מושגים משפטיים יכולים להיות מורכבים מהיסטוריה משפטית רלוונטית, כאלה הכוללים התייחסות לפסקי דין קודמים, מובאות וציטטות מהן ניתן ללמוד על משמעויות הסעיפים בחוזה ועוד. בבחירת מתרגם מקצועי לשירותי תרגום מסמכים משפטיים, יהא עלינו לתת את הדעת להשכלה המשפטית שלו ולמידת הניסיון שלו בתחום.

ההכשרה המעשית של המתרגם

הניסיון עושה את שלו. למתרגם בתחום הרפואי, למשל, ידע תאורטי רפואי יועיל אך במעט ולעומת זאת, ניסיון ועבודה של שנים בתחום הרפואי הספציפי בו החוזה מנוסח – תהיה תועלת רבה. זאת, משום שהמתרגם יידע לתמרן בין המושגים השונים ולהצליח לבחור את המונחים המתאימים ביותר בכל סעיף בחוזה.

הבחירה בחברת תרגום המעמידה לרשות הלקוח צוות ענף של מתרגמים בעלי הכשרות בתחומי ידע מגוונים וכן בעלי הניסיון התרגומי המתאים הינה צעד חיוני להצלחת ההתקשרות בין גופים בכל תחום שהוא. חבר תרגומים, לפיכך, אינה מתפשרת בבחירת המתרגמים המקצועיים ביותר ללקוחותיה ומלווה אתכם לכל אורך הדרך, צעד אחר צעד.