סגמנט

חלק מוגדר בטקסט (בדרך כלל משפט, פיסקה, הערת שוליים וכן הלאה) אשר מתורגם כיחידה לוגית, ומאוחסן בזיכרון תרגומי.